Prawda o Szatanie i Żywej Ofierze Krwi


Za wszystko, czym jest i co robi wróg, obwinia się Szatana. To wprowadza wiele zamieszania, a biorąc pod uwagę całą energię w to włożoną, tworzy to potężne rozproszenie uwagi.

W książce "Drzewo Dusz" Howarda Schwartza, autor ujawnia jak Szatan jest przeciwny składaniu ofiar z żywej krwi. Jest to nawet w ich Talmudzie Sanhedrin 89b, także w Genesis Rabbah 56:4 i kilku innych żródłach.

"Szatan na Górze Moriah" Tutaj Szatan wielokrotnie próbuje powstrzymać Abrahama przed złożeniem Izaaka w ofierze, kilkakrotnie.

Aby zobaczyć aktualną stronę na ten temat, wystarczy kliknąć na poniższy link:
"Szatan na Górze Moriah"


BA'AL ODMAWIA KRWAWYCH OFIAR:

W Piśmie Świętym znajduje się opis walki pomiędzy prorokiem Eliaszem a kapłanami Jezabeli. Obie strony złożyły ofiarę swoim Bogom: Ba'al nie zapalił ofiary swoich wyznawców, natomiast niebiański ogień Jahwe spalił ołtarz Eliasza na popiół, nawet po nasączeniu go wodą. Obserwatorzy wykonali polecenie Eliasza i zabili kapłanów Ba'ala, po czym zaczął padać deszcz, pokazując tym samym panowanie Jahwe nad pogodą i mordercze skrzywienie:

Artykuł w Wikipedii na temat Ba'ala

Biblijne księgi Kapłańska i Powtórzonego Prawa są pełne żywych krwawych ofiar i sposobów ich składania. Nazarejczyk jest ostateczną ofiarą z żywej krwi, na której koncentruje się chrześcijańska msza, służba i kult.

Talmud jest rabinicznym komentarzem i dyskusją na tematy i historie zawarte w Torze. Midrasz. 63 tomy, jak encyklopedia. Więc, po prostu pomyśl... Biorąc pod uwagę, że dwie z pięciu ksiąg Tory prawie w całości skupiają się na krwawych ofiarach, a pozostałe trzy, również zawierają obszerną treść dotyczącą ofiar z żywej krwi, jak myślisz, jak bardzo ci rabini przez wieki wypełniali tym swój Talmud?

Talmud jest wysoce tajny (z oczywistych powodów). Jest napisany zarówno w języku hebrajskim jak i aramejskim. Ponadto nie ma w nim spacji między słowami, ani samogłosek. Studiowanie Talmudu zazwyczaj musi być podjęte z pomocą rabina lub jego odpowiednika.

Żydzi, będąc pasożytami, którymi są, używają pasożytniczej magii i rytuałów.

Szatan pokazuje nam, jak możemy używać własnej mocy i tunelować energię za pomocą naszego kundalini.

Chcę również dodać, jak Żydowscy czarownicy zaciekle wykorzystują duchy i żywioły aby tworzyć formy myślowe, używając ich energii do realizacji swoich planów. Pasożytnictwo...


Ofiara z Człowieka w Biblii

"Zjedz mnie...Wypij mnie" Chrześcijańska Msza i jak to się ma do Żydowskiego Mordu Rytualnego

 

© Copyright 2019, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457Demaskowanie Chrześcijaństwa