Wrogie Kłamstwa o Demonach


Wszelkie pomówienia przeciwko Demonom i Bogom Pogan pochodzą od Żydów i programów religijnych. Wszelkie źródła twierdzące, że Demony są złe, pochodzą ze źródeł żydowskich i nikąd indziej. Demony są przeciwne Żydom, odkąd Żydzi zaatakowali kulturę Demonów i plan naszych Bogów, by uczynić ludzkość taką samą jak Bogowie.

W wyniku powyższego wszystkie informacje, które istniały wcześniej na temat Demonów i są prawdziwe, zostały celowo ukryte. Podczas gdy istnieje nieskończona ilość dowodów, które przetrwały do dnia dzisiejszego, jak dobrzy dla ludzi są nasi Starożytni Bogowie [byli oni nazywani Demonami], przytłaczająca kontrola wroga nad prasą, mediami i środowiskiem akademickim, ale także nad literaturą okultystyczną, celowo ukryła tę wiedzę przed społeczeństwem.

Te kłamstwa, które są stale utrwalane, są osadzone w wielu okultystycznych tekstach, które miały swoje źródło i pochodzenie w żydowskiej mistyce i literaturze. Wszystkie teksty bluźnierstw i nieprawidłowych metod zbliżania się do Demonów, zostały napisane przez żydów lub są oparte na żydowskich źródłach, wychodzących z głównych programów nadużyć anty-Demonicznych takich jak Islam, Chrześcijaństwo i Judaizm..

Ci, którzy znają skorumpowaną wiedzę "Ścieżki Lewej Ręki", będą znali te skorumpowane żydowskie wymysły, które zawsze przedstawiają Demony jako źródła ciemności, śmierci i zniszczenia. Taka jest żydowska opinia i ich spojrzenie na świat.

Thomas Hobbes, niesławny żydowski rabin, obszernie omawia to w źródle, które można przeczytać na dole strony. Przyznaje, że zbrodnia żydów polegała na oczernianiu Bogów Pogan [nie-Żydów]. Wyjaśnia, jak Żydzi zniesławili Demony swoim biblijną i żydowską tradycją, tworząc z nich potwory i pogrążając je w zniesławieniu i kulturowej profanacji.

Dodatkowo, większość “wiedzy” na temat “Demonów” z ścieżki lewej ręki, ma swoje żródło w tym, co nazywamy “Qlippoth” lub “Przesłona negatywnego istnienia”, fałszywe nauczanie rozpowszechniane przez innego rabina, który nazywał się Isaac Luria. Z tych kłamstw wyrosła ogólna zła zgoda na skorumpowane praktyki i bluźniercze medytacje, takie jak "Drzewo Qlippothic" i inne żydowskie sztuczki. Ten rabin był tylko kontynuował rdzeń żydowskiej tradycji, która jest niczym innym jak antydemoniczną tradycją. Jak opisałam na stronie o Demonach, słowo "Demon" jest tylko bardzo pozytywnym słowem.

Cała historia Biblii, jest nienawistną kulturową reakcją żydów przeciwko Bogom Pogan i ich kulturom, ale także Narodów. Wszystkie najlepsze i najmądrzejsze kultury świata są bezlitośnie atakowane w Biblii, razem z ich Bogami, którymi są Bogowie Pogańscy. Biblia w istocie nie stanowi nic innego jak księgę nienawiści wobec Pogan i ich Bogów. Oczywiście wszystko w tych manuskryptach, które atakują Demony, zawiera w skorumpowanych formach wiedzę i mądrość skradzioną tym ludom, które te księgi tak otwarcie atakują. .

Rabin Luria stworzył wszystkie kłamstwa i oszczerstwa o Demonach "mieszkających w sferach zła" i wiele innych kłamstw.

Niestety, z powodu żydowskich wpływów, wszystko, co Ścieżka Lewej Ręki miała na ten temat, to tylko opinie i kłamstwa stworzone przez żydów. Na podstawie tych kłamstw, wielu ludzi zniszczyło swoje życie lub w najlepszym wypadku, nie zrobiło żadnego postępu duchowego, a wszystko to przy pozostając odłączonym od Bogów.

Żydzi od wieków atakowali nas, ludzi. Szczególnie naszych Pogańskich Bogów. Kościół katolicki, chrześcijaństwo, komunizm i wiele innych to różne oblicza żydowskiej władzy.

Oprócz tego wszystkiego, żydzi mają swobodę, by znów DYKTOWAĆ i MÓWIĆ nam wszystkim, na czym ma polegać satanizm, tak zwane "zło" i pokrewne. Żydzi zawsze usiłować zajmujwać pozycje władzy, gdzie moga rozkazywać ludziom.

Bogowie kochają ludzi i traktują ich pozytywnie, tak długo, jak są przez nich pozytywnie traktowani. Żydzi natomiast, z powodu licznych ataków na przestrzeni wieków, są znienawidzeni przez Demony. Fakt ten jest otwarcie wyrażony w całej żydowskiej tradycji.

Każdy, kto jest zainteresowany Bogami, nie może nigdy, pod żadnym pozorem, zbliżać się do nich poprzez nauki żydowskie. Nie tylko te techniki nie działają, ale stanowią one całkowite bluźnierstwo, które może doprowadzić do poważnych szkód u tych, którzy są na tyle głupi, aby to robić.

Joy of Satan dostarcza poprawnej i pełnej szacunku metodologii podejścia do Demonów.


_____________________

Przykładem, gdzie żydzi przyznają, że celowo wprowadzili w błąd cały świat na temat Demonów, jest część prac Thomasa Hobbesa, rabinicznego "filozofa" z 1600 roku, pisze on otwarcie w swoim dziele, niesławnym "Lewiatanie" [3] :

[Book IV, CH 45-46]

"O Demonologii i innych źródłach religii ludzkiej. [...] I tym sposobem obawiali się ich (Demonów, "dawnych pogan"), jako rzeczy nieznanych, czyli o nieograniczonej mocy czynienia im dobra lub krzywdy; i w konsekwencji, dało to okazję namiestnikom i pogańskim społeczeństwom, do uregulowania tego strachu poprzez ustanowienie Demonologii (w której poeci, jako główni kapłani Pogańskiej religii, byli specjalnie zatrudnieni lub czczeni) dla publicznego pokoju i posłuszeństwa poddanych, które było tam niezbędne; i aby niektóre z nich były DOBRE, a inne ZŁE. ;jedni jako bodziec do nasładowania, drudzy jako lejce do powstrzymywania ich od naruszania praw. [...]

Graeci, przez swoje kolonie i podboje, przenieśli swój język i pisma do AZJI, EGIPTU i WŁOCH, a tam, w konsekwencji, swoją DEMONOLOGIĘ lub (jak to nazywa św. Paweł) swoje DOKTRYNY O DIABŁACH. W ten sposób zarazili się nimi także Żydzi, zarówno w Judei, jak i w Aleksandrii, a także w innych częściach, gdzie byli rozproszeni. Ale nazwy Daemon nie przypisywali oni (Żydzi) (jak Graeci) duchom zarówno dobrym jak i złym, ale tylko złym. Dobrym Daemonom nadawali nazwę Ducha Bożego i uznawali za tych, którzy wchodzili w ciała ich proroków (Żydów)
."

_____________________

 

© Copyright 2019, 2021, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

Powrót do Strony Demonów, Pierwotnych Pre-Chrześcijańskich Pogańskich Bogówe

Demaskowanie Chrześcijaństwa