Pokój Mu


Moje zrozumienie otacza prawdę rzeczy,
A prawda we mnie jest zmieszana,
A prawda o moim pochodzeniu przedstawiona jest sama sobie,
A gdy o niej wiedziano, była całkowicie we mnie
I we wszystkich zamieszkiwanych częściach oraz pustyniach
A wszystko stworzone jest pode mną
I ja jestem mocą rządzącą wyprzedzającą wszelkie stworzenie
I jestem tym, który mówił prawdziwe rzeczy
I jestem Sprawiedliwym Sędzią oraz Panem Ziemi
I jestem ten, którego ludzie czczą w mej chwale
Przychodząc do mnie i całując w stopy
I jestem ten który niebios wysokość rozpościera
I jestem ten który wołał na początku
I jestem ten, który ze mnie samego ujawnia wszystkie rzeczy
Zaprawdę wszech-łaskawy przypisał mnie wiele imion
Tron niebiański i siedzenie i niebiosa i ziemię.

W tajemnicy mej wiedzy, nie ma żadnych Bogów ponad mną.
Rzeczy te są podległe mej mocy.
O moi wrogowie, czemu się mnie wypieracie?
O ludzie, nie wypierajcie się lecz poddajcie.
W Dniu Sądu będziecie radzi mnie spotkać.
Kto w mej miłości umiera, tego rzucę
W środek raju, przez moją wolę i przyjemność;
Ale ten kto umrze nie zważając na mnie
Poddany zostanie torturom w nieszczęściu i cierpieniu¹.
Mówię, jestem jedynym i uwielbionym;
Czynię i wzbogacam tych, których chcę.
Chwal to dla mnie, gdyż wszelkie rzeczy są przez moją wolę.
A wszechświat jest rozświetlany przez niektóre z moich darów.

Jestem królem, który wywyższa sam siebie
A wszelkie skarby stworzenia są na mój rozkaz.

Moje drogi, o ludu, uczyniłem wam znane.

— Tako rzecze Satan.
¹ Wytłuamczenie. W tym i kolejnych wersach nie chodzi o potępienie kogoś za brak wiary, jak w żałosnych religiach opartych na strachu, takich jak chrześcijaństwo. Szatan jest symbolem rozwoju duchowego i wzniesienia w nas energii kundalini. Nie zważając na niego, oznacza nie robiąc nic w kierunku oświecenia.


Powrót Do Doktryn Szatana