Hierarchia i Zakony Demonów


Koronowani Książęta Piekła wydają się być najwyżsi rangą; ponad Królami. Jeśli chodzi o wojskowe tytuły w Armii Piekieł, są one takie same, jak w ludzkim wojsku.

Demony które należą do pewnych zakonów, specjalizują się w różnych umiejętnościach oraz mocach. Z własnego doświadczenia odkryłam, że nasi osobiści Stróżowie, są tymi, do których udajemy się z prawie wszystkimi naszymi potrzebami, nawet tymi poza Ich stanowiskiem. Czasami nasz Demon Stróż, będzie poszukiwał dla nas pomocy u innych Demonów. Jeśli też pracujemy ciężko dla oraz jesteśmy zadedykowani Szatanowi, Demony mogą nas odwiedzić same z siebie, oferując pomoc, gdy mamy jakieś problemy. Tak było ze mną.

Oto informacje o Ich hierarchiach oraz mocach:


Powrót do Demony - Bogowie Piekła

 

© Copyright 2002, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457