Najczęściej Zadawane Pytania


Odprawiłem/am rytuał, ale Demon się nie pojawił
Odpowiedź:
Otrzymałam wiele e-maili od ludzi, którzy próbowali kilka razy przyzywania, aż Demon w końcu się pojawił i od tego momentu wszystkie przyzywania odbywały się bez problemów. Powodem tego jest to, że osoba jest nowa i/lub nie dość otwarta psychicznie, żeby czuć obecność Demona. Upór i cierpliwość przynoszą rezultaty. Szatan wspiera tych którzy są cierpliwi. Konsekwentne medytowanie, ćwiczenia oddechowe i jeżeli możesz, Hatha Joga otworzy twoją duszę i umysł.

Jak będę wiedział /a czy Demon usłyszał moje wezwanie?
Odpowiedź:
Ponownie jest to związane z kwestią bycia nowym. Szukajcie subtelnych sygnałów jak rozgorzenie się płomienia świeczki lub skwierczenie płomienia podczas rytuału. Czasami, jeśli jesteście dostatecznie otwarci, Demon może was dosłownie dotknąć. Demony często czekają aby przyjść do nas w naszym śnie. Przedmioty mogą się przesuwać, drzwi otwierać lub zamykać, podmuchy powietrza znikąd, odczuwanie energii Demona itd. Po prostu bądźcie otwarci i świadomi. Szukajcie przypadków.

Co jeśli nie mogę znaleźć świeczek w odpowiednim kolorze?
Odpowiedź:
Postarajcie się, aby był to kolor możliwe jak najbliższy wymaganemu. Z powodu chrześcijańskiej kontroli i nacisku, wiele miejsc gdzie można kupić świeczki czarne lub innych kolorów potrzebne do Satanistycznych rytuałów staje się rzadkością.

Czy Demony można przyzywać tylko w nocy?
Odpowiedź:
Kiedy pierwszy raz przywołuje się Demona właściwie, powinna to być noc. Noc jest zazwyczaj spokojniejsza i odpowiedniejsza dla działań psychicznych. Prawa (psychiczna) półkula mózgu jest z natury bardziej aktywna w czasie nocy. Kiedy już nawiążecie znajomość z Demonem, można go przyzywać telepatycznie o każdej porze poprzez skoncentrowanie się, chyba że Demon czuje inaczej. On da wam wtedy znać jak jest. Jeśli Demon jest zajęty, co jest często przyczyną, możecie zwrócić się do was później, zazwyczaj w czasie dnia.

Czy zawsze muszę odprawić pełny rytuał przyzywania Demona?
Odpowiedź:
Nie. Po nawiązaniu znajomości po prostu skoncentrowanie się na Demonie i telepatyczny kontakt z Nim, z lub bez Jego/Jej pieczęci wystarczy dla Niego/Niej aby ukazać się kiedykolwiek i gdziekolwiek pod warunkiem, że okażecie respekt i nie jesteście natarczywi. Czasami Demon nie pokaże się, jeśli ma do tego powód, ale pokaże się później. *Kiedy przyzywacie nieznanego Demona, powinniście zawsze odprawić rytuał.

Po przyzwaniu Demona i bliższym kontakcie / wezwaniu czułem/am ból, mrowienie, niezwykle potężną energię itd.
Odpowiedź:
Demony mają znacznie większy zapas energii bioelektrycznej niż my ludzie. Często z bliskiego kontaktu wynika zwiększenie energii, która pozostaje z nami po kontakcie. Ponieważ nasz organizm nie jest do tego przystosowany, możemy odczuwać zwiększony poziom energii i pewien dyskomfort fizyczny przez pewien czas po odejściu Demona. Kiedy wzmacniamy własną energię, jesteśmy w stanie poradzić sobie z intensywniejszym i bliższym kontaktem z Demonem i nie czujemy nic niepokojącego.

Demony i Bioelektryczność


Powrót do Demony - Bogowie Piekła

 

© Copyright 2002, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457