"NIE MA BOGA PRÓCZ MNIE SAMEGO" "WIEDZĄC O TYM, KTO ŚMIE CZCIĆ FAŁSZYWYCH BOGÓW KORANU I BIBLII?" - SZATAN
Z QU'RET AL-YEZID

© copyright 2002 - 2021 - Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

*Uwaga: Większość tekstów na tej stronie jest chroniona prawem autorskim. Autor zezwala na ich drukowanie do osobistego użytku, pod warunkiem, że nie będą one zmieniane.

"Ciemność to światło wywrócone na drugą stronę" - Beelzebul

AKTUALIZACJE - 29/Sierpień/2021

WAŻNE INFORMACJE DLA NIE-SATANISTÓW, ATEISTÓW I TYCH, KTÓRZY SĄ NOWICJUSZAMI W DZIEDZINIE DUCHOWOŚCI

DAROWIZNA NA PROMOCJĘ I ROZWÓJ SATANIZMUIstnieją różne sekty Satanizmu. Nasza to Duchowy Satanizm.

Satanizm nie jest chrześcijańskim wynalazkiem.

Satanizm jest starszy od chrześcijaństwa i wszystkich innych religii.

W Satanizmie nie chodzi o straszydła, gobliny, wampiry, potwory czy inne stworzenia.

W Satanizmie nie chodzi o „zło”.

Satanizm nie jest wynalazkiem ani też „reakcją” na chrześcijaństwo.

W Satanizmie nie chodzi o „śmierć”.

Prawdziwy Satanizm polega na duchowym wznoszeniu się i wzmacnianiu ludzkości by osiągnęła ona równość z Bogami, co było intencją naszego Prawdziwego Stwórcy (Szatana).

Wiemy, że Szatan/Lucyfer jest prawdziwą istotą.

Wiemy, że Szatan jest Prawdziwym Ojcem i Bogiem Stwórcą ludzkości.

Wiemy, że biblijny „Jahwe/Jehowa” jest fikcyjną istotą, a ci, którzy zmuszają ludzi do wierzenia w to kłamstwo, są prawdziwymi oszustami i mistrzami manipulacji. Jest to widoczne w wielu sprzecznościach znajdujących się w judeo-chrześcijańskiej biblii, co ujawnia, że tekst ów jest pracą ludzkich istot, które miały wiedzę okultystyczną i napełniły ją mocą, aby zdawała się wiarygodna i aby wzbudzać strach w celu kontroli populacji.

Przestrzegamy prawa.

NIE popieramy i nie bierzemy udziału w żadnych krwawych ofiarach. Ten czyn jest domeną judeo-chrześcijaństwa, jak oświadcza ich Biblia -  Księga Powtórzonego Prawa [Pwt] 12:27:
"I będziesz składał ofiary całopalne, ciało i krew, na ołtarzu Pana, Boga twego; a krew ofiar twoich będzie wylewana na ołtarzu Pana, Boga twego, a mięso spożyjesz".

Przekonaliśmy się, że Satanizm jest oryginalną religią ludzkości. Przeprowadziliśmy nasze badania. Satanizm bazuje na starożytnych religiach, które wyprzedzają judaizmu i chrześcijaństwa od setek do tysięcy lat.

Chrześcijaństwo jest reakcją na oryginalne Pogańskie religie, znane jako „Satanizm”. Jeśli przeczytacie informacje zamieszczone na tej stronie, dowiedziemy tego.

Chrześcijaństwo zostało wynalezione w celu usunięcia duchowej i okultystycznej wiedzy (moce umysłu) z populacji i umieszczenia tej wiedzy w rękach „wybranej” garstki, ze szkodą dla całej ludzkości. Moce umysłu i duszy są bardzo prawdziwe. Ludzie będący nieświadomymi lub nie wierzącymi w te energie dają się bardzo łatwo kontrolować i manipulować przez tych, którzy są wykwalifikowani w ich użyciu.

Oryginalni Bogowie [Demony] zostali niesprawiedliwie oznaczeni jako potwory i „zło” w celu trzymania ludzkości z dala od duchowej wiedzy. To dla tego ludzka rasa uległa drastycznej degeneracji, zarówno duchowej i intelektualnej.

Duchowy Satanizm stanowczo popiera wszystkie formy uczenia się, wiedzy, dociekania i wolnomyślicielstwa.

Duchowy Satanizm popiera rozdzielenie kościoła i państwa. Sataniści nie forsują Satanizmu na nikogo.

Duchowi Sataniści uznają naukę i uważają, że wszystko co okultystyczne/nadprzyrodzone można racjonalnie, naukowo wytłumaczyć. Uważamy, że ludzkość była w znacznym stopniu powstrzymywana w tej dziedzinie, przez wymysł zwany judeo-chrześcijaństwem i jego wielowiekowym, nieustępliwym atakom na naukę.

Praktykujemy medytacje mocy aby rozwijać się duchowo i uszlachetniać się. Medytacja mocy jest niezbędna dla ludzkiej duszy, tak samo jak jedzenie jest konieczne dla ludzkiego ciała. Wąż jest symbolem Szatana i reprezentuje ognistą siłę kundalini, zwiniętą u podstawy kręgosłupa, która gdy się wznosi, transformuje ludzki umysł i duszę do znacznie wyższego poziomu zrozumienia i umiejętności. Oto jest prawdziwe znaczenie ‘wywoływania Diabła’. Wąż, symbol Szatana, również reprezentuje spiralę DNA.

Pracujemy bezpośrednio z Szatanem. Uważamy, że każda osoba, która tylko chce i jest pełna szacunku może mieć osobistą relację z Szatanem. Nie ma żadnych pośredników w Duchowym Satanizmie; Duchowieństwo jest tu tylko dla kierowania i wsparcia.

Nasze zasady i praktyki bierzemy bezpośrednio od Szatana. Zbyt długo wrogowie Szatana, tacy jak kościoły katolickie, mieli prawo narzucać kłamstwa dotyczące Szatana i Satanizmu. Te kłamstwa są podstawą okultystycznych zbrodni i innych potwornych aktów, które pośrednio promują. Prawdziwy Satanizm był aktywnie i gorliwie tłumiony oraz blokowany przez wieki. Wiele ludzi przez ignorancję, wierzy w kłamstwa o Szatanie, stąd też takie, a nie inne ich reakcje.

Duchowy Satanizm jest religią kochającą życie. Szatan akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, lecz kieruje nami, abyśmy czynili postępy aż ewoluujemy na wyższy poziom. Duchowi Sataniści mają prawo do życia tak jak tego zapragną – odpowiedzialność dla odpowiedzialnych. Żyjemy według naturalnego prawa i zachęcamy każdego, aby rozwinął się jak najbardziej można.

Wiemy, że to my „zbawiamy” swoje własne dusze, w przeciwieństwie do twierdzeń, jakoby to nazarejczyk zbawiał kogokolwiek. Satanizm opiera się na prawdziwej transformacji duszy, poprzez medytacje mocy. Nazarejczyk (Jezus) jest postacią fikcyjną, której tożsamość została skradziona z skrzyżowania ponad 18 Pogańskich Bogów, takich jak np. Odyn, który wisiał na drzewie. Chrześcijaństwo jest niczym innym niż narzędziem do sprawowania kontroli nad ludźmi, przez kilku „wybrańców”. Jezus jest używany w chrześcijańskich mszach i podobnych jako zamiennik ofiary krwi z ludzi, ujawniając ich prawdziwy cel.

Judeo-chrześcijańska religia jest nikczemnym wymysłem o katastrofalnych skutkach dla ludzkości. Aby jakiś wymysł odniósł sukces, ofiara nie może posiadać jakiejkolwiek wiedzy. Chrześcijańska religia i jej wspólnicy aktywnie tłumią wiedzę i wolnomyślicielstwo, zachęcają ludzi aby byli niewolnikami, nie wspierają ani nie uczą niczego, co poprawiłoby lub wsparło rozwój ludzkości. W przeciwieństwie do historyjek o tym jak to Jezus leczył ludzi, Szatan pokazuje nam jak uleczać samych siebie i czynić tak zwane cuda używając naszych umysłów i mocy naszych dusz.

Dzięki wzmacnianiu własnych dusz jesteśmy pewni siebie, mamy szacunek dla samych siebie, osiągając tym samym duchowy rozwój i niezależność.

Duchowy Satanizm nie stawia żadnych przeszkód na rozwój mocy umysłu – co znane jest jako „magia” czy „czarnoksięstwo”. Wierzymy w egzekwowanie sprawiedliwość i tak jak adepci wschodnich sztuk walki, są dobrze zorientowani w użyciu Dim Mak, oraz innych aspektów fizycznej walki, Duchowi Sataniści orientują się w sztuce czarnej magii. Ludzie nieświadomi tych mocy są wobec nich bezbronni.

Duchowy Satanizm nie toleruje w żaden sposób ubliżania duchom, co można znaleźć w klasycznych grimuarach. Demony, które były skrępowane i zmuszane do słuchania rozkazów magów są teraz wolne i każdy, kto używa kręgów magicznych i imion „Jehowy”, sprowadza na siebie niechybną katastrofę. Demony są naszymi przyjaciółmi i wzywając Je z szacunkiem oraz czcią poprzez Szatana, staramy się nawiązać z Nimi wzajemnie korzystną relację.

Duchowy Satanizm popiera indywidualność, wolność i niezależność.

Oczywiste jest, że Szatan nie „wodzi ludzkości na pokuszenie”. Jego zwolenników nie jest dużo, ale nie potrzebuje On ogromnych bogactw, władzy i kontroli, aby dużo ich mieć.


Nasza Przeszłość Jest
Systematycznie Niszczona
Aby Utrzymać Kłamstwo
Chrześcijaństwa
Aby To Ujawnić
Kliknij Tutaj!!FORUM JOY OF SATAN:

KLIKNIJ "HAIL SATAN" PONIŻEJ, ABY ODWIEDZIĆ NASZE FORUM INTERNETOWE, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O DUCHOWYM SATANIZMIE.

Ancient Forums Kopia Zapasowa (14/Październik/2021)

Ancient Forums Kopia Zapasowa (31/Grudzień/2020)

Kościoły chrześcijańskie mają miliardy i miliardy dolarów. Aby satanizm mógł się rozwijać, potrzebne są środki. Joy of Satan Ministries może zrobić o wiele więcej przy pomocy innych. Przekaż darowiznę na promocję i rozwój satanizmu już dziś!