Satanistyczne Sabaty i Ezbaty


Sabaty różnią się od esbatów [spotkań w czasie pełni Księżyca] tym, że są również świętami. Słowo "sabat" pochodzi od francuskiego słowa "s'ebattre", które oznacza "biesiada" lub "zabawa". Większe Szabaty w ciągu roku - zob. “Święta Satanistyczne.”

Do działania przymierza satanistycznego potrzebne są następujące elementy:

Regularne spotkania przymierza to Esbaty. Podczas tych spotkań przeprowadzane są rytuały, magia oraz nauka/studiowanie jako grupa.. Esbaty to dni w cyklu pełni księżyca. Powodem spotkań i wykonywania zadań podczas pełni księżyca jest to, że siły żeńskiej strony duszy są w tym czasie o wiele silniejsze. Żeńska strona duszy to ta, która daje surową moc. Męska strona duszy jest stroną logiczną i kieruje energiami strony żeńskiej, aby zamanifestować ją w rzeczywistości. Pełnia księżyca daje moc wszelkim działaniom magicznym wykonywanym w tym czasie. Każde przymierze powininno spotykać się co najmniej raz w miesiącu, w czasie pełni księżyca. Biorąc pod uwagę, że w roku jest 13 księżyców, powinno się odbywać co najmniej 13 spotkań w roku.
Na Esbatach omawiane są prace, które muszą być wykonane, sposób ich wykonania oraz plany na następny Esbat. Przymierze przedyskutuje, jaka praca [magiczna] ma być wykonana i jak dokładnie ma być wykonana. Następnie cała grupa powinna zastanowić się nad całym obrazem tego, co ma być zrobione. Każdy z członków powinien mieć w głowie jasny obraz planowanej pracy i rezultatu końcowego.

W sabacie satanistycznym WSZYSCY członkowie powinni aktywnie uczestniczyć. Jedna osoba zapala świece, inni grają na instrumentach muzycznych, a jeszcze inny członek pisze modlitwy do odmówienia lub pomaga nakreślić przebieg rytuału i tak dalej.

Grupa musi mieć zapewnioną całkowitą prywatność, nie można jej przeszkadzać, zwłaszcza podczas pracy magicznej. Bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi. Kiedy sabat spotyka się w celu pracy magicznej, odbywa się następujący rytuał. Są to tylko wytyczne i mogą być modyfikowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami każdej grupy.

Esbat rozpoczyna się zwykle rysowaniem pentagramu w powietrzu przez Arcykapłana/nkę i wykonywaniem Rytuał standardowego Po przywołaniu czterech Koronowanych Książąt Piekieł arcykapłan/kapłanka odczytuje na głos modlitwę, w której prosi o wskazówki Szatana dla działania przymierza. Po pięciu minutach ciszy medytacyjnej każda osoba na swój sposób może podziękować Potęgom Piekieł lub przedstawić swoje prośby.

Standardową tradycją jest, że grupa zaczyna wtedy śpiewać jednogłosnie
S-A-T-A-N,   S-A-T-A-N. Wariacje są S-A-T-A-N---- U-S-Ł-Y-S-Z---N-A-S. Jeżeli w pobliżu znajdują się instrumenty muzyczne, takie jak flet lub bębenek, można na nich grać podczas śpiewu. Poczuj i ciesz się mocą śpiewu przez kilka minut. Po zakończeniu śpiewu arcykapłan/kapłanka staje z rozstawionymi nogami i rękami uniesionymi w górę i na zewnątrz, wyciągając je ku niebu. Pozostali członkowie grupy klękają i podnoszą wysoko ręce.

W tym czasie Arcykapłan otwiera się na wszelkie obecne w nim energie demoniczne. Od czasu do czasu Demon może przemówić do przymierza. Poprzez Najwyższego Kapłana/nkę.

Kiedy trzeba wykonać jakąś magiczną pracę, tworzy sie krąg. Jeden z członków przymierza powinien zapalić cztery czarne lub niebieskie (jeśli czarne są niedostępne) świece w każdym z kardynalnych punktów kręgu, aby symbolizowały czterech Koronowanych Książąt Piekieł. Ten rodzaj kręgu ma na celu skoncentrowanie mocy przymierza. Dokonuje się tego, kierując energię w dół przez athame i wizualizując niebieskie światło obrysowujące krąg. Krąg powinien być na tyle duży, aby każdy mógł się w nim swobodnie zmieścić. Osoba tworząca krąg powinna wdychać energię i wydychać ją, kierując jak najwięcej energii w dół przez athame i do kręgu. Kadzielnica zawierająca odpowiednie kadzidło powinna zostać użyta go do poświęcenia kręgu. Następnie arcykapłan/kapłanka jeszcze raz okrąża krąg ze swoim athame, aby go umocnić. Dodatkowe świeczki można zapalić w tle, aby skoordynować pracę - na przykład czerwoną, gdy chodzi o pracę związaną z destrukcją lub pożądaniem. Pamiętaj, aby trzymać świece w bezpiecznych miejscach, aby nie spalić całego miejsca!

W żadnym momencie pracy magicznej nikt nie powinien opuszczać kręgu. Krąg nie może być przerwany. Grupa musi mieć zapewnioną całkowitą prywatność i nigdy nie wolno jej przeszkadzać ani przerywać, zwłaszcza podczas pracy magicznej. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Połączona wola wszystkich poszczególnych członków przymierza MUSI być skierowana na ten sam cel. Moc wytwarza się i gromadzi nad okręgiem w kształcie stożka. Po wytworzeniu odpowiedniej ilości energii, w tym momencie następuje skierowanie stożka mocy.
Taniec i śpiew to najbardziej rozpowszechniona metoda budowania siły w grupie, której początki sięgają czasów starożytnych. Cała grupa tańczy w kręgu do regularnego rytmu lub rytmu śpiewu. Taniec i rytm przyspieszają, a siła rośnie. Taniec powinien być zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po prostu odpuść i ciesz się. Tańce w kręgu zaczynają się powoli i stopniowo narastają coraz szybciej, aż do punktu kulminacyjnego. Członkowie przymierza mogą tańczyć trzymając się za ręce lub indywidualnie. Trzymając się za ręce, dodatkowo koncentrują moc, łącząc energie, dzięki czemu moc może narastać równomiernie. Inną odmianą trzymania się za ręce może być złączenie łokci. Taniec może być wykonywany w szatach lub nago.
Ważne są prostota i rytm. Wszyscy tańczą zwróceni twarzą do środka, szeroko rozstawieni, krokiem lewa-prawa-lewa. Kiedy każda stopa uderza o ziemię, należy lekko ugiąć kolano, ponieważ nadaje to ruchowi rytmiczny podskok. W rytmie należy mocno tupać w podłogę, co pomaga utrzymać rytm i wzmacnia siłę.

Podczas spotkania przemierze zdecyduje, jakich śpiewów [słów mocy] użyć, jakich instrumentów, jeśli są, oraz o szczegółach rytuału i jego treści. Każdy powinien mieć jasność co do tego, co ma robić i co będzie się działo.

Uczucie jest najważniejszym składnikiem magii. Aby wytworzyć moc, każdy musi czuć się mocno związany z tym, co postanowił osiągnąć. Każdy członek przymierza musi mieć w głowie jasny obraz tego, co ma być zrobione. Najważniejszy jest efekt końcowy, na którym wszyscy powinni się skupić. Obraz końcowego rezultatu musi być jasny w umyśle każdego z nich, a energia musi być skoncentrowana na tym celu. Każdy musi wizualizować i kierować swoją wolę ku końcowemu rezultatowi!

Celem jest zbudowanie mocy przymierza do tak wysokiego punktu, jak to tylko możliwe, a następnie uwolnienie jej do działania magicznego. Tańcz coraz szybciej i szybciej i śpiewaj [wibrując słowa mocy jednogłośnie], coraz głośniej i głośniej, a następnie przestań tańczyć i opuść się na podłogę, można to zrobić na kolanach lub w inny sposób, w jaki każdy czuje się komfortowo. Każdy powinien mieć w głowie żywy obraz i być skupiony, a następnie go uwolnić. Arcykapłan/kapłanka poprowadzi grupę. Każdy z członków może chcieć krzyczeć, ponieważ pomaga to uwolnić moc.

Najlepsze czasy na pracę magiczną - zobacz “dobór czasu.”

Obrzęd kończy się uderzeniem dzwonu przez Najwyższego Kapłana/Kapłankę. Symbolicznym znaczeniem dzwonu jest pogłos. Słowa mocy rozbrzmiewają w duszy.

Po zakończeniu zwyczajowo odbywa się uczta. Każdy członek przymierza może przynieść jedzenie i/lub napoje. Mogą być też tańce, zabawy i gry, tak jak w przypadku Sabatu - należy to uwzględnić w planach.

W czasie, gdy nie ma pracy do wykonania, zwyczajowo wykonuje się standardowy rytuał i wzywa Satana, prosząc go o przewodnictwo. W tym czasie grupa powinna wspólnie pracować nad swoimi mocami. Najlepiej jest to zrobić za pomocą grupowej pracy z energią. Arcykapłan/kapłanka wybiera temat i czyta go grupie, po czym następuje dyskusja. Tematy mogą być zaczerpnięte z tej strony lub innych źródeł i powinny koncentrować się na satanizmie, praktykach magicznych i osobistym wzmocnieniu.

UWAGA:
Podstawowym celem przymierza jest spotkanie umysłów i energii duchowej. Narzędzia rytualne są niczym więcej niż rekwizytami. Jeśli twoja grupa nie jest w stanie zdobyć przedmiotów rytualnych, nie przeszkadza to w zawiązaniu przymierza i wykorzystaniu mocy połączonych umysłów/duszy do osiągnięcia swoich celów. Formalna ceremonia, choć pomocna i idealna dla przymierza, jest zbędna, jeśli okaże się zbyt trudna. Nastolatki i inni, którzy mieszkają w rejonach świata, gdzie posiadanie przedmiotów satanistycznych nie jest bezpieczne, mogą działać bez nich. Cały satanizm polega na wykorzystywaniu mocy umysłu i duszy. Przedmioty materialne są tylko rekwizytami.

Więcej o Stożku Mocy

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ PRZYMIERZA