Medytacja Grupowa Przymierza


Medytacje grupowe są przeznaczone dla osób pracujących razem w przymierzu. Celem ćwiczeń jest stworzenie silnej, potężnej więzi energetycznej pomiędzy członkami i dla całego przymierza. Wiedza o tym, jak pracować z energią, jest niezbędna dla każdego członka, ponieważ grupa jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo.

Arcykapłan/kapłanka powinien poprowadzić grupę przez medytację. Ćwiczenia te powinny podnieść energię każdego z członków, wzmacniając przymierze jako całość. Podczas wykonywania medytacji wszyscy powinni być w stanie transu i rozluźnieni. Członkowie mogą siedzieć na krzesłach, siedzieć lub leżeć na podłodze. Bardzo ważne jest, aby było wygodnie. Pamiętaj, że wcześniej zaplanowany przebieg jest niezbędny, aby nie zakłócić przepływu energii.

Medytacje można wybrać spośród Sekcja Medytacji Joy of Satan i dostosować do potrzeb grupy. Powinny być one zaplanowane z wyprzedzeniem i uzgodnione przez wszystkich członków przymierza.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ PRZYMIERZA