Satanizm i Wąż Kundalini


Bioelektryczność – czym jest i co robi:

Bioelektryczność jest także znana jako siła życiowa, chi, elektryczność ciała, prana, aura, duch, moc magiczna, etc. Istnieje wiele różnych określeń na tą energię.

Nasze ciała zasilane są bioenergią. Myśli są elektrycznymi impulsami w mózgu. Mózg działa na bioelektryczność. Kiedy równowaga tej energii zostaje zachwiana, następuje atak serca.

Ilość bioelektryczności jaką dany osobnik dysponuje określa stopień jego/jej fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia. Ludzie, którzy chorują lub mają depresję, posiadają mniejszą ilość bioelektryczności. Depresja sama w sobie jest symptomem zbyt małej ilości bioenergii.

Bioelektryczność zwiększa naszą energię, naszą odporność na choroby, naszą charyzmę, wpaja pozytywne nastawienie oraz zwiększa naszą siłę myśli. Wraz ze zwiększoną bioelektrycznością nasze myśli (elektryczne impulsy) stają się mocniejsze i mogą bardziej zamanifestować się w rzeczywistości.

Niektóre przykłady bioelektryczności dotyczą:

Siła swojej bioelektryczności jest podstawą dla wszelkiej pomyślności w magii. Stare zaklęcia z dziwnymi składnikami nie mają prawie lub nic wspólnego z pomyślnym działaniem magicznym. Sukces zależy od siły umysłu oraz aury (pola bioelektrycznego) które przy odpowiednim skupieniu i ukierunkowaniu wpłynie na otoczenie oraz innych.

Ci, znani jako Bogowie, (bardzo potężne i zaawansowane pozaziemskie istoty, które genetycznie zmodyfikowały swoje DNA żeby się nie starzeć) posiadają znacznie więcej tej energii. Lucyfer znany jest jako „Jaśniejący” [ang. The Shining One]. Wielu z tych Bogów, znanych jako „Demony” promienieją tą energią. Hieroglify na ścianach egipskich świątyń, krypt oraz wewnątrz egipskich piramid wyjaśniają jak ważna jest ta energia do stania się Bóstwem.

Osiągnięcie prawdziwej Boskości jest trudne i wymaga wytrwałej, ciężkiej pracy oraz poświęcenia. Opanowanie umysłu jest kluczowe. Duch, tak długo jak żyjemy, jest częścią naszej fizycznej osobowości. Tak, wielu z nas potrafi dokonać projekcji astralnej (opuścić nasze ciała na życzenie), ALE nasza fizyczna osobowość służy nam do wzmacniania duszy tak długo jak żyjemy. Z mojego doświadczenia ze zmarłymi wiem, że nie rozwijają się już w mocy dalej, niż rozwinęli się za życia. Duch pozostaje duchem do póki ponownie nie zreinkarnuje. Tylko poprzez siłę duszy (potężnej bioelektryczności) można osiągnąć boskość.

Kundalini oraz czakry

Kundalini jest najwyższą formą jogi. To boska rzecz. Wszystkie zasady Jogi, Buddyzmu, Hinduizmu etc. oraz zachodnie religie głoszą bezradność, instruując ludzi jak być totalnymi ofiarami i upewnić się, że uzyskane rezultaty, jeśli w ogóle jakiekolwiek, znajdą się pod ścisłą kontrolą. Święte pisma (hiero znaczy święte a glif – symbol) pozostawione nam w Egipcie (jednym z oryginalnych centrów Prawdziwego Satanizmu) zawierają instrukcje do tego, jak się przebóstwić.

Celem wiodących religii, tak wschodnich jak i zachodnich jest trzymanie ludzkości w niewoli, pozbawionych mocy. Do sprawowania kontroli religie te używają strachu. „Karma” to i „karma” tamto. Szatan nie głosi bezradności, jest On jaśniejący, nieustraszony, niebywale silny i nieposłuszny. Buntuje się przeciw ograniczeniom narzuconym wolności.

Czakry

Istnieje siedem czakr położonych wzdłuż kręgosłupa, a te będące najsilniejszymi. To są te siedem pieczęci, o których pisze chrześcijańska księga „Apokalipsy.” To są te „siedem lamp ognistych, które płoną przed tronem Boga”. Mówi się o nich pieczęcie, bo wrodzy kosmici je zapieczętowali w ludziach, by zapobiec pozyskaniu boskich mocy i wiedzy. Zostaliśmy odcięci od duchowości oraz świata astralnego. Tysiące lat temu byliśmy jak Bogowie, do póki Ziemia nie została zaatakowana i wybuchła „wojna w niebie”. Zamknięcie naszych czakr spowodowało degenerację ludzkiej rasy. Powstały zaburzenia równowagi energetycznej oraz blokady wraz z dziurami w aurze, doprowadzając do uzależnień od alkoholu i narkotyków, depresji, braku troski o uczucia innych oraz pozostałych form życia, obelżywego zachowania oraz innych rzeczy które dręczą ludzkość.

Kundalini

WĄŻ OGNIA jest symbolem kundalini. Leży uśpiony, zwinięty u podstawy kręgosłupa, poniżej czakry Muladhary. Celem jest wzniesienie węża (skupisko mocy) od podstawy kręgosłupa przez wszystkie siedem czakr aż na zewnątrz przez czakrę korony na czubku głowy. Żeby wykonać to bezpiecznie, wszystkie siedem czakr muszą być całkowicie otwarte i niczym niezakłócone.

W celu bezpiecznego obchodzenia się z dużą ilością bioelektryczności, ciało musi być silne a wszystkie siedem czakr muszą być całkowicie otwarte.

Kundalini jest siłą życiową i ma seksualną naturę. To jest właśnie powodem, dla którego chrześcijańskie kościoły oraz inne Religie Prawej Ręki zakazują masturbacji oraz innych form seksu. Seks jest kreatywną mocą; to użycie swojej siły życiowej do stworzenia kolejnej ludzkiej istoty. Gdy jest się wyćwiczonym i biegłym, użycie tej siły może być zastosowane do wielu innych celów.

Hatha (fizyczna) joga może okazać się bardzo pomocna w stymulowaniu oraz otwieraniu czakr i jest bardzo do tego celu zalecana. Zwiększając poziom naszej giętkości, przepływ siły życiowej jest łatwiejszy. Wystarczy tylko spojrzeć na zesztywniałość starczego wieku oraz towarzyszące temu słabe zdrowie. Starczy wiek poprzedza śmierć.

Istnieje wiele różnych metod na przebudzenie tej mocy. Niektóre z nich to:

Zwiększona bioelektryczność:

OGRANICZENIA NIE SĄ CZĘŚCIĄ SATANIZMU


Powrót do Ważnych Informacji Dotyczących Medytacji

 

© Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457