Ceremonia Inicjacji Dla Kręgów Satanistycznych


Rytuał inicjacji musi być przeprowadzony z każdym nowym członkiem. Nowi członkowie powinni być wybierani z rozwagą, ponieważ muszą być zgodni z intencjami i sposobem myślenia przymierza oraz stawiać dobro wszystkich na pierwszym miejscu. Inicjacja jest połączeniem z przymierzem, tak jak w rodzinie. Podobnie jak poświęcenie się rytuałowi Szatana, jest ono trwałe. Interesy i cele kandydata powinny być w harmonii z Przymierzem, a przede wszystkim powinien on być całkowicie i bez reszty oddany Szatanowi/Lucyferowi i realizacji jego programu. Każdy kandydat do przymierza MUSI odbyć rytuał poświęcenia, zanim zostanie zainicjowany w przymierzu. Patron Demona wydaje zgodę na przyjęcie nowych członków. Nikt nie powinien zostać przyjęty bez zgody Demona Patrona

Rytuał inicjacji jest ceremonią. Obrzędowi temu powinien towarzyszyć specjalny rytuał. Większość inicjacji odbywa się podczas Sabatu lub Esbatu. Każdy sabat ma swoje własne warianty inicjacji, ale poniżej podajemy standardowe wytyczne:

Jeśli kandydat zna swojego Demona Stróża, należy go wezwać i zaprosić do udziału w obrzędzie.
Podczas składania przysięgi kandydat odczytuje na głos następujące słowa, zapisane na papierze lub pergaminie. Po odmówieniu przysięgi musi podpisać się krwią na oczach grupy. Papier zostaje następnie spalony w płonącej misie jako ofiara dla Szatana/Lucyfera.


Ja_________________(pełna nazwa), przed wszechmocnym Szatanem/Lucyferem, przed_______________(imię Demona Stróża
przymierza), przed______________
(imię Demona Stróża; jeśli dotyczy),
W obecności wszystkich tu zgromadzonych, z własnej woli, uroczyście przysięgam, że dochowam tajemnicy w sprawach powierzonych przez to przymierze wyłącznie moim uszom.
Obiecuję pracować na rzecz rozwoju satanizmu w każdy dostępny mi sposób.
Rozumiem, że jestem wojownikiem Szatana i ziemskim członkiem Armii Piekła; to przymierze jest moją jednostką.
Obiecuję wykorzystać moje siły i energię wraz z siłami grupy do zniszczenia wybranych wrogów Szatana.
Obiecuję wykorzystać moje moce jako wspólny wysiłek dla każdego członka tego przymierza, który jest w potrzebie, wiedząc, że to samo zostanie uczynione dla mnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystko to przysięgam na moje życie, teraz i w przyszłości, i niech moce, które posiadam, teraz i w przyszłości, obrócą się przeciwko mnie, jeśli złamię tę najbardziej uroczystą przysięgę.
Lord Szatan oraz wszystkie Demony i Moce Piekielne,
obyście uznali mnie za godnego.
Ave Satanas
__________________(podpisz swoje imię i nazwisko krwią).

 

Następnie papier/pergamin spala się w misce i obrzęd zostaje zakończony. Potem odbywa się uczta i świętowanie.

 

© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 001-216-457

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ PRZYMIERZA