Duchy


Duchy są duszami, które nie przeszły i pozostają uwięzione w astralu. Większość z nich to ŻADNE „skorupy” jak to próbują głosić pierdoły w żydowskiej magii. Większość duchów ma emocje, ich osobowość jest nienaruszona, a one wszystkie są w pełni świadomie. Dusza jest jak woda i przyjmuje kształt / wygląd ciała w którym żyła. Duchy mogą być uwięzione z wielu powodów. Większość z nich nie spoczęła w spokoju, jakby nadal istniały poważne problemy, których nie zostawią tak po prostu. Ludzie, którzy mają silne dusze oraz medytują wyróżniają się jak światło w astralu. Pamiętam jak wiele lat temu, przyjaciel mojego syna i jej mąż dostali ode mnie interpretację, odczyt w zatłoczonej restauracji w ciągu dnia. Ona także posiada zdolności psychiczne. Miała ze sobą ducha który zaprzyjaźnił się z jej synem [który miał wówczas tylko 5 lat]. Ów duch poszedł za nią do jej nowego domu gdy rodzina przeniosła się.

All of a sudden, right in the middle of her telling me of him, she said 'he is here.' Of course, he went right for me and entered me and began speaking through me. He died from alcoholism in the early 1950's in that first house they lived in, was very lonely and befriended her son, who could see him and communicate with him clearly. He was very concerned that they might reject him and assured everyone [through his communication through me] that he would never hurt anyone. I saw the room where he died and the bed he died in. After the reading and communication was over, she told me that she had a couple of other psychics come to her home and both said the same thing that I did.

Nagle, w środku tego jej mówiła mi o nim, rzekła: „on tu jest”. Oczywiście, udał się on do mnie, wszedł we mnie mi i przeze mnie zaczął przemawiać. Zmarł on z powodu alkoholizmu na początku lat 50 tych w tym pierwszym domu, w którym zamieszkali, a był bardzo samotny i zaprzyjaźnił się z jej synem, który mógł go wyraźnie widzieć i komunikować się z nim. Był bardzo zaniepokojony tym, że mogą odrzucić go i zapewnił wszystkich, [komunikując to przeze mnie jako swego medium], że nigdy nikogo nie krzywdzi. Widziałam pokój i łóżko w którym zmarł. Zakończeniu czytania i komunikacji, powiedziała mi, że kilka innych mediów także przyszło do jej domu i powiedziało to samo co ja.

Dalej, istnieją poziomy duchów. Są duchy poziomu pierwszego i drugiego. Te pierwszego są jak opisałam powyżej. Przeciętna osoba, która swą duszą może być nieco bardziej otwarta oraz dzieci, które są wystarczająco otwarte by je poczuć i dostrzec mogą je wyczuć. Duchy te nie mają dużo mocy i często są duchowymi ofiarami. Mają one różne przyczyny pozostania tu. Może to być między innymi bycie zamordowanym, zwłaszcza w przypadkach, gdy morderca nie został złapany, i/lub ciała nie zostało znalezione, albo też w innych nietypowych bądź osobliwych okoliczności, które towarzyszyły ich śmierci. Dusza nie jest w stanie spoczynku. Najczęściej jednak ciało nie zostało znalezione lub nie jest pochowane miejscu, w którym duszy chce być pochowana. Śmierć mogła zdarzyć się także przypadkowo. Osoba ta mogła zaginąć i próbuje powiedzieć rodzinie, że zmarła.

Istnieją nawet takie, które nie zwyczajnie wiedzą, że są martwe. Mój syn zaprzyjaźnił się z dwójką braci. To było bardzo smutne. Młodszy brat [nastolatek] był małej postury. Jego dziewczyna obudziła się rano, po nocy ostrego imprezowania, i okazało się że był całkowicie sztywny, zimny i martwy - od śmiertelnego zatrucia alkoholem. Następnego dnia, dostroiłam się do niego, a ten nawet nie wiedział że był martwy i zastanawiał się dla dlaczego fatygowałam się aby skontaktować się z nim.

Czasami duch przed przejściem będzie próbować przekazać coś, co czuje że ważne. Może się to zdarzyć w ciągu tygodnia po ich śmierci. Może się tak stać po kilku dniach od śmierci. Mój wujek [który był słabą duszą] bardzo dawno temu starał się skomunikować ze mną i moją matką. To mnie tak trochę wystraszyło, gdyż wtedy byłam ateistką i nie chciałam tym się zająć, bo nie wierzyłam w duszę ani nic podobnego, lecz kiedy moja matka powiedziała mi, że też go poczuła, ale wyciszyła go, wiedziałam, że to jest realne. Skomunikował się ze mną poprzez pokazanie mi jego śmierci w części gazet zawierających nekrologi. Istniał szczególny, osobisty powód odnośnie innego mojego krewnego.

A teraz tak, mamy coś takiego jak duchy poziomu drugiego. Te są czymś innym. Owe dusze rzadkość niż te, o których pisałam powyżej. Byli to już potężni czarodzieje i czarownice za życia, i KTÓRZY WIEDZĄ, ŻE SĄ MARTWI – poltergeisty oraz inne, które mogą być przyczyną wszelkiego rodzaju chaosu i zamętu w danych miejscach. Niektóre z nich mogą nawet przesuwać obiekty, zadawać rany, kaleczyć itp. żywe istoty – zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Są one dość wyraziste i większość ludzi, nawet tych, którzy nie są psychicznie otwarci mogą wyczuć ich obecność.

Energia wody jest zimna, i w wielu przypadkach towarzyszy zgonom. Miejsca, w których nastąpiła gwałtowna śmierć często występują problemy z wodą, zwykle w formie niewytłumaczalnych przecieków.

 

© Copyright 2011, 2013, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457