Starożytne pogańskie teksty religijne:
Zastąpione bezsensownymi rabinicznymi bzdurami
i
literackimi brudami żydowskimi


Żydzi kontrolują prawie całe bogactwo świata które zagarnęli dzięki okultystycznej mocy. Ta moc została siłą odebrana poganom za pomocą żydowskiego narzędzia, jakim jest chrześcijaństwo, gdzie pogańscy Bogowie zostali zastąpieni przez fałszywe żydowskie postacie i archetypy, pozostawiając imiona i postacie Pierwotnych Bogów, które były bluźnione jako ohydne Demony i obraźliwe wizerunki potworów. Legendy pogańskie zostały skradzione, przekręcone, zepsute i przekształcone w żydowskie śmieci literackie.

Święte teksty, które zawierały mądrość i nauki pogańskich Bogów, mające pomóc ludzkości i dać jej wiedzę, by mogła rozwinąć duszę i osiągnąć wyższy poziom duchowości, były systematycznie zastępowane żydowskim brudem literackim i bezsensownymi rabinicznymi bzdurami, które wypełniają Talmud, Torę i Biblię judeochrześcijańską. The so-called "Torah" is really a perversion of the Egyptian Tarot. The same as with the Kabalah. This is why the Judeo/Xian Bible contains to many dire warnings to keep Gentiles from accesssing occult knowledge.

"Yeshua" który jest "Jesusem" oznacza "Niech jego imię zostanie wymazane." Jest tak oczywiste, do kogo się tu odnoszą. Ten bezwartościowy król niewolników wiszący na krzyżu jest fikcyjnym oszustem, kolejnym żydowskim archetypem stworzonym po to, by zastąpić prawdziwych Bogów, a mianowicie naszego Boga Stwórcę, który jest SZATANEM, i wymazać jego istnienie z naszej pamięci (niech jego imię zostanie wymazane). Jest to nie tylko wielki policzek dla pogan, ale także okropność dla naszych Bogów.

Im więcej studiuję, zagłębiając się w okultyzm, tym bardziej oczywiste staje się, że Szatan jest Bogiem.

Współczesne nauki okultystyczne zostały zainfekowane hebrajskimi literami, żydowskimi archetypami anielskimi i opierają się na żydowskiej wersji wszystkiego. Rażące przykłady to (Biblia w wersji Króla Jakuba):

2 Kings 18: 27 "Rabszak zaś rzekł do nich: Czy mój pan posłał mnie do twego pana i do ciebie, abym mówił te słowa? Czy nie posłał mnie do ludzi, którzy siedzą na murze, aby razem z tobą jedli swój gnój i pili swoje siki?"

Job 20: 7 "I zginie na wieki jak jego własny gnój, a ci, którzy go widzieli, powiedzą: Gdzie on jest??"
Historia Hioba została skradziona z "Opowieść o Kerecie." Pierwotna historia Hioba została spisana w języku ugaryckim (pismo klinowe) około 1400 r. p.n.e. przez skrybę Ilimilku." Ta epopeja obejmuje "Keret" i Bóga "El." NOT Job i fikcyjnego "Jehowe." W oryginalnym opowiadaniu "Szatan" nigdy nawet nie pojawił się w obrazie. Inne legendy pogańskie, które składają się na epopeję Hioba, to:

Pisma dotyczące ekskrementów nie znalazły się w tekstach oryginalnych.

Więcej plugastwa rabinicznego to m.in:

Przysłowia 26:11 "Jak pies wraca do swoich wymiocin, tak głupiec wraca do swoich głupstw."

Isaiah 19:14 "Pan wmieszał w nią ducha przewrotności, który sprawił, że Egipt zbłądził w każdym swoim dziele, tak jak pijany człowiek zatacza się w swoich wymiocinach.."

Isaiah 30:22 "Zbezcześcicie też okrycie waszych wizerunków srebrnych, a ozdobę waszych wizerunków złotych; odrzućcie je jako płótno menstruacyjne; powiecie do niego: Wynoś się stąd."

Jeremiasz 4:4 "Obrzezajcie się przed Panem i odrzućcie napletki waszych serc, wy, mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimy, aby gniew mój nie rozgorzał jak ogień i nie ugasił go nikt z powodu złych waszych czynów.."

Jeremiasz 8:2 I rozłożą je przed słońcem, i księżycem, i wszystkimi mieszkańcami nieba, których kochali i którym służyli, i za którymi chodzili, i których szukali, i którym oddawali pokłon; nie zostaną zebrani ani pogrzebani, będą gnojem na powierzchni ziemi.

Powyższe to tylko mała próbka niekończących się żydowskich literackich brudów wypełniających Biblię, która została stworzona, by zwodzić i zniewalać pogan. To właśnie tym zastąpiono nauki naszych Bogów. Te chore śmieci wpojono ludzkim dzieciom i wpajano im przez całe życie. Nic dziwnego, że tak wielu ma tak negatywny stosunek do duchowości.

Niewielu ludzi zna Egipską Kabałę. Prawdziwa Kabała jest instrukcją czterowymiarowej medytacji, która jest bardzo potężna; używając specyficznych tonów i wibracji oraz stosując je do różnych aspektów duszy. Pierwotna kabała opierała się na runach, które są oparte na konstelacjach, podobnie jak Tarot. Jest to tylko bardzo krótkie podsumowanie, ponieważ instrukcje są złożone i wymagają długiego studiowania..

To, co Żydzi zrobili z tą wiedzą, to ponownie wycofali ją z obiegu, trzymając ją w rękach topowych Żydów, aby kontrolować świat (dlatego mają tyle bogactwa i władzy), i użyli swojego narzędzia, jakim jest chrześcijaństwo, aby wymordować pogan, którzy posiadali tę wiedzę, np. druidów.

Praktycznie wszystko, co pozostało w obiegu publicznym, to resztki świętej wiedzy, która została zbezczeszczona, zepsuta i splugawiona, z której pozostało tylko kilka przekręconych i zniekształconych skrawków, takich jak "gematria", która jest zepsuta i używana jako odwrócenie uwagi od prawdziwych tekstów, oraz ta żydowska opowieść o "golemie" który opieraja się na żywiołach i ich wypaczonym "drzewie życia." Fikcyjny Żydowski "YHVH" i żydowskie archetypy anielskie zawsze cieszą się szacunkiem, podczas gdy bogowie pogańscy są zdegradowani do "qlippoth" śmierci, brudu i ekskrementów..