Podstawowe Wytyczne Dla Grup i Przymierzy Satanistycznych


Celem przymierza jest siła w liczbie. Połączone siły duszy i umysłu członków mogą osiągnąć znacznie więcej niż jedna osoba pracująca w pojedynkę. Przymierze zapewnia towarzystwo, wzajemne czerpanie radości z praktyk, koleżeństwo i jest jak bliska rodzina. Praca wykonywana przez grupę zwykle kończy się niezwykłym sukcesem, podczas gdy osoba pracująca w pojedynkę może odnieść jedynie umiarkowany sukces. Wszystkie grupy "\Joy of Satan\ służą walce duchowej. Każda grupa współpracuje bezpośrednio z Demonem Patronem, który prowadzi i instruuje sabat zgodnie z życzeniami Szatana. Przymierze ma działać w absolutnej tajemnicy.

Słowo "przymierze" pochodzi od łacińskiego "conventus", co oznacza "zebranie", "zgromadzenie" lub "zwołanie". Ma ten sam źródłosłów co "konwencja" i "przymierze".

Przymierze samo w sobie staje się potężną jednostką. Im potężniejsze są umysły i dusze poszczególnych członków, tym potężniejsza będzie grupa jako całość. Z czasem, dzięki ciągłej pracy, przymierze wytwarza potężną aurę energii, z której poszczególni członkowie mogą czerpać, aby uzupełnić swoją własną moc. Przymierze staje się bankiem energii. Jest to możliwe tylko dzięki regularnym spotkaniom i rytuałom, podczas których wszyscy członkowie pracują razem jako grupa. Konsekwencja jest zawsze kluczem do budowania i ugruntowywania duchowej energii.

Struktura i wymagania przymierza:

Co jest potrzebne do świętowania przymierza:

Głównym celem sabatu jest praca jako jednostka, aby dokonać magicznych wyczynów, które normalnie nie są możliwe do osiągnięcia przez pojedynczą osobę. Choć poniższe elementy są ideałem, nie są absolutnie konieczne. Najważniejsze są regularne spotkania wszystkich członków i ich konsekwentna praca jako jednostki. Tak jak jednostka staje się silniejsza poprzez konsekwentne praktyki jogi i medytacji, które budują energię i wzmacniają duszę, a także ukierunkowują i koncentrują jej umysł, tak samo dzieje się z przymierzem jako jednostką. Przymierze jest duchowe. Przedmioty materialne są idealne na uroczystości i tym podobne, ale jeśli dla niektórych okażą się one zbyt trudne do zdobycia, nie przeszkodzi wam to w funkcjonowaniu w przymierzu.

Jeden lub kilka małych bębnów, które można wykorzystać do wprowadzenia grupy w rytm. Rytm i taniec są tradycyjnie znane z tego, że budują energię duszy. Opcjonalne instrumenty muzyczne dla przymierza Satanistycznego to:

Tamburyny, magnetofony, fletnie, grzechotki. Służy do rytmicznego tańca w kręgu, który będzie wykonywany w celu podniesienia sił grupy jako całości. Taniec często odbywa się w linii przypominającej węża, z Najwyższym Kapłanem/Kapłanką na czele, prowadzącym pozostałych, wykonującym "S" i inne obracające ruchy taneczne. Do tańca, który odbywa się po obrzędzie, można wykorzystać powyższe instrumenty lub puścić przez głośniki dowolną muzykę - metal lub inny żywy rytm.

Potrzebny jest odpowiedni ołtarz i narzędzia ołtarzowe. Mogą one należeć do Najwyższego Kapłana lub mogą być oddzielne dla grupy. Potrzebny będzie kielich grupowy, do którego będzie można nalać wina lub innego napoju. [Cała grupa będzie piła z kielicha podczas obrzędu.] Dotyczy to rytuałów formalnych, w których wykorzystuje się wszystkie rekwizyty. Jak wielu już wie, rekwizyty nie są potrzebne do pracy z umysłem i duszą. Rekwizyty są używane tylko po to, by stworzyć pewien nastrój, który jest pomocny w pracy.

W przypadku nastolatków i innych osób, które nie są wolne, rekwizyty nie są konieczne. Wystarczy, że wszyscy w przymierzu są oddani Szatanowi i że spotykają się regularnie. Wspólne spotkania i skupienie umysłów na konkretnej pracy to niezbędne elementy każdego przymierza.

 

© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ PRZYMIERZA