The Al Jilwah
Czarna Księga Szatana


Rozdział I

Byłem, jestem teraz i nie będę miał końca. Sprawuję władzę nad wszelkimi istotami oraz sprawami wszystkich tych, którzy znajdują się pod opieką mojego wizerunku. Jestem zawsze obecny by pomóc wszystkim, którzy mi ufają i wołają mnie w czasie potrzeby. Nie ma miejsca we wszechświecie, które nie zna mojej obecności. Biorę udział we wszystkich sprawach, które ci, będący "bez" nazywają złymi, ponieważ ich natura nie jest taka, jaką aprobują. Każdy wiek ma swojego zarządcę, który kieruje sprawami według moich rozporządzeń. To stanowisko jest zmienne z pokolenia na pokolenie tak, że władca tego świata i jego przywódcy mogą wywiązać się z obowiązków swoich poszczególnych stanowisk, każdy w swojej kolejności. Pozwalam każdemu postępować zgodnie ze swoją naturą, ale ten, kto mi się sprzeciwia, gorzko tego pożałuje.

Żaden Bóg nie ma prawa wtrącać się w moje sprawy, i uczyniłem to konieczną zasadą, że każdy będzie powstrzymać się przed czczeniem wszystkich Bogów. Wszystkie księgi tych, którzy są bez, zostały przerobione przez nich; i podupadły przez nich, mimo, iż zostały napisane przez proroków i apostołów. To, że są w nich wtrącenia widoczne jest w tym, że każda sekta usiłuje udowodnić, że inni są w błędzie i zniszczyć ich księgi.

Prawda i fałsz są mi znane. Gdy przychodzi pokusa, daję moje przymierze temu, który mi ufa. Co więcej, daję rady wykwalifikowanym zarządcom, jako że wyznaczyłem ich na okresy, które są mi znane. Pamiętam potrzebne sprawy i wykonuję je w odpowiednim czasie. Uczę i prowadzę tych, którzy przestrzegają moich zaleceń. Jeśli ktokolwiek jest mi posłuszny i stosuje się do moich przykazań, dozna radości, rozkoszy i luksusu.

 

Rozdział II

Odpłacam potomkom Adama i obdarowuję ich różnymi nagrodami, które znam ja sam. Ponad to, władza i zwierzchnictwo nad wszystkim, co jest na Ziemi, tym, co jest powyżej i tym, co jest poniżej jest w moich rękach. Nie pozwalam na przyjazne związki z innymi ludźmi¹, ani też nie pozbawiam tych, którzy są moi z czegokolwiek co jest dobre dla nich. Kładę moje sprawy w ręce tych, których już wypróbowałem i którzy są zgodni z moimi pragnieniami. Ukazuję się w różnorodny sposób tym, którzy są wierni i znajdują się pod moimi rozkazami.

Daję i zabieram; wzbogacam i zubażam; sprowadzam zarówno szczęście i nieszczęście. Robię to wszystko zgodnie z charakterystyką każdej epoki. Nikt nie ma prawa mieszać się w moje zarządzanie spraw. Na tych, którzy mi się przeciwstawiają, zsyłam choroby; ale moi nie zginą jak synowie Adama, którzy są bez. Nikt nie będzie żył dłużej na tym świecie niż przez czas ustalony przeze mnie; a jeśli tego zapragnę, wysyłam osobę po raz drugi albo trzeci na ten lub jakiś inny świat poprzez wędrówkę dusz.

 

Rozdział III

Prowadzę prostą drogą bez objawionej księgi; kieruję właściwie moich ukochanych i wybranych w niewidoczny sposób. Wszystkie moje nauki można łatwo stosować we wszystkich czasach i warunkach. Karzę w innym świecie tych, którzy czynią wbrew mojej woli.

Ci synowie Adama bez nie znają stanu rzeczy, który ma nadejść. Z tego powodu popadają w wiele błędów. Bestie Ziemi, ptaki nieba i ryby mórz, wszystkie są pod kontrolą moich rąk. Wszystkie skarby i rzeczy ukryte są mi znane; i jeśli tak zapragnę, biorę je jednemu i obdarzam nimi innego.

Objawiam moje wspaniałości tym, którzy ich szukają, a w odpowiednim czasie moje cuda tym, którzy otrzymują je ode mnie. Lecz ci, którzy są bez są moimi przeciwnikami, dlatego też się mi przeciwstawiają. Nie wiedzą też oni, że taki sposób postępowania jest przeciwny ich interesom, jako że potęga, obfitość oraz bogactwa są w moich rękach i obdarzam nimi każdego zasługującego na nie potomka Adama. Tak więc rządy światów, przejścia pokoleń i zmiany ich rządzących są określane przeze mnie od początku.

 

Rozdział IV

Nie oddam moich praw innym Bogom. Pozwoliłem na stworzenie czterech substancji, czterech czasów i czterech kątów; ponieważ są one niezbędne dla stworzeń.

Księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów, jako tych którzy są bez, akceptuj pod pewnymi względami, to znaczy gdy tylko zgadzają się i podporządkowują się moim zasadom. Cokolwiek jest mi przeciwne, zostało przez nich zmienione; nie akceptuj tego. Trzy rzeczy są przeciwko mnie i nienawidzę trzech rzeczy. Jednak ci, którzy dochowują moich tajemnic otrzymają spełnienie moich obietnic. Ci, którzy cierpią ze względu na mnie z pewnością wynagrodzę w jednym ze światów.

Jest moim pragnieniem, aby wszyscy moi wyznawcy zjednoczyli się w więzi jedności, aby ci, którzy są bez nie zwyciężyli nad nimi. Teraz zaś, wszyscy ci, którzy przestrzegali mych przykazań, odrzućcie wszelkie nauki i powiedzenia tych, którzy są bez.

Nie nauczyłem ich, ani też nie pochodzą one ode mnie. Nie wspominajcie mojego imienia ani moich cech, abyście tego nie żałowali, gdyż nie wiecie co ci, którzy są bez, mogą zrobić.

 

Rozdział V

O wy, którzy we mnie wierzyliście, szanujcie mój symbol i wizerunek, jako że przypominają wam o mnie. Przestrzegajcie moich praw i zasad. Bądźcie posłuszni moim sługom i słuchajcie tego, cokolwiek mogą wam podyktować z rzeczy ukrytych. Otrzymujcie to, co jest podyktowane i nie nieście tego przed tych, którzy są bez, żydów, chrześcijan, muzułmanów i innych; bo nie znają oni natury moich nauk. Nie dawajcie im swoich ksiąg, aby nie przerobili ich bez waszej wiedzy. Nauczcie się na pamięć ich większą część, żeby nie zostały przerobione.
¹ Komentarz satanisty: Przy czytaniu tego typu tekstów warto jest zwróćić uwagę kiedy były one pisane i że nie wszystko jest dosłowne. Hardkorowi chrześcijanie, muzułmanie i komuniści lub inni tego typu ludzie są duchowo związani z wrogiem. Mogą oni nas zniszczyć i zrujnować z oczywistych powodów. Z nimi własnie nie możemy się przyjaźnić. Idąc dalej, nie każdy z kim się przyjaźnimy musi być satanistą, ale musimy używać własnego rozsądku i ograniczyć kontakty z pewnymi ludźmi, posiadającymi na nas zły wpływ.


Powrót Do Doktryn Szatana